Sastanak međuinstitucionalne grupe za informisanje/OSJ

27/02/2013

Na osnovu dosadašnje implementacije "Programa jačanja javnih institucija u BiH" (SPI – Strenghtening Public Institutions in BIH) i saradnje sa institucijama – korisnicima projekta, segment komunikacije i odnosa sa javnošću prepoznat je kao jedan od pravaca razvoja međuinstitucionalne saradnje i planiranja i provođenja zajedničkih aktivnosti. Na osnovu prepoznatih potreba korisnika, prvi koraci u pravcu unaprijeđenja […]

Održan sastanak međuinstitucionalne grupe za informisanje /OSJ

27/02/2013

U okviru Programa jačanja javnih institucija, a u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu sadnju (GIZ) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH u hotelu Bristol u Sarajevu danas je održan prvi sastanak međuinstitucionalne grupe koju čine predstavnici za informisanje/odnose s javnošću institucija – korisnica Programa.    Na osnovu dosadašnje implementacije Programa jačanja javnih […]

Održana sjednica Savjetodavnog odbora za Program jačanja javnih institucija

22/02/2013

Sjednica Savjetodavnog odbora Programa "Jačanje javnih institucija u BiH" (Strengthening Public Institutions – SPI) između Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO) i organizacije Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) održana je u četvrtak (21. februara 2013. godine) u Sarajevu. Sjednicom je predsjedavao menadžer Programa jačanja javnih institucija u BiH, gdin. Reinhard Lueke, […]

Održan “Sastanak menadžera za upravljanje ljudskim potencijalima”

22/02/2013

U organizaciji Njemačkog društva za internacionalnu pomoć (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ)  i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u petak, 22.02.2013.godine u Hotelu "Bristol" u Sarajevu organiziran je prvi "Sastanak menadžera za upravljanje ljudskim potencijalima" koji dolaze iz institucija korisnika GIZ-ovog  projekta "Jačanje javnih institucija u BiH". Sastanku su, u svojstvu učesnika,  […]

Sastanak Savjetodavnog odbora SPI

21/02/2013

Sastanak Savjetodavnog odbora Programa jačanja javnih institucija (SPI) bit će održan 21.02. 2013. godine s početkom u 11 sati u hotelu Bristol. Dnevni red: 1.    Uvodne riječi/dobrodošlica novim partnerskom institucijama uključenim u Program 2.    Zajednička informacija o napretku institucija kao i o glavnim implementiranim aktivnostima (izvor: operativni plan usaglašen sa institucijama i GIZ-SPI) 3.    Praćenje […]

Sastanak PAR koordinatora

15/02/2013

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održat će 14.02.2013. godine u Sarajevu sastanak sa koordinatorima reforme javne uprave iz FBiH, RS i Brčko distrikta BiH. Predloženi dnevni red: 1.    Dogovor o: a)    Aktivnostima na pripremi prioritetnih projekata iz 2012. godine i utvrđivanju liste prioriteta za 2013. godinu; b)    Neutrošenim sredstvima Fonda […]

Održan sastanak koordinatora za reformu javne uprave

15/02/2013

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održala je jučer u Sarajevu sastanak sa Mirsadom Jahić, koordinatoricom za reformu javne uprave u FBiH te novoimenovanim koordinatorom za Brčko distrikt BiH Nenadom Kojićem na kojem je razgovarano o aktivnostima na pripremi prioritetnih projekata te projekata u implementaciji kao i o  utvrđivanju liste prioriteta […]

Obavještenje: Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

13/02/2013

Na osnovu  čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12 ), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara […]

Nenad Kojić – koordinator za RJU Brčko distrikta BiH

13/02/2013

Vlada Brčko distrikta BiH na sjednici održanoj 5. februara ove godine donijela je odluku o imenovanju Nenada Kojića za koordinatora za reformu javne uprave BD BiH. Kojić u Vladi Brčko distrikta BiH obavlja funkciju glavnog koordinatora Vlade. Ranije, funkciju koordinatora za reformu javne uprave obavljao je Brano Jovičić.

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts