Na osnovu  čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12 ), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnog službenika

u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

 

OPERATIVNA JEDINICA

 

1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave

Opis radnih zadataka: Pomaže stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka nadzornog i implementacionih timova; izrađuje zapisnike, izvještaje, dopise i druge dokumente; prati međunarodna iskustva i dobru praksu kao i zakonske regulative i odluke izvršnih i zakonodavnih organa u reformskoj oblasti; obezbjeđuje uredno vođenje dokumentacije po pojedinim predmetima i aktivnostima; daje podršku stručnom savjetniku u dizajniranju i izradi projektne dokumentacije; prikuplja potrebnu dokumentaciju po različitim pitanjima i zadacima u cilju odgovarajućeg informisanja rukovodioca i/ili odgovornih izvršilaca; po potrebi obavlja i ostale zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS-društvenog smjera; najmanje jednu (1) godinu odgovarajućeg radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; dobro poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje pitanja vezanih za reformu javne uprave i evropske integracije; dobre sposobnosti komunikacije, dobra vještina pisanja, razvijene pregovaračke sposobnosti, samoinicijativnost, usmjerenost ka postizanju rezultata;

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Sarajevo

Neto plaća: 998,95 KM

 

Kompletan tekst oglasa možete pronaći u našoj kategoriji Natječaji i oglasi , ili na web stranici Agencije za državnu službu BiH