U organizaciji Njemačkog društva za internacionalnu pomoć (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ)  i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u petak, 22.02.2013.godine u Hotelu "Bristol" u Sarajevu organiziran je prvi "Sastanak menadžera za upravljanje ljudskim potencijalima" koji dolaze iz institucija korisnika GIZ-ovog  projekta "Jačanje javnih institucija u BiH".

Sastanku su, u svojstvu učesnika,  prisustvovale osobe koje su zadužene za poslove upravljanja ljudskim potencijalima u Centralnoj banci BiH, Agenciji za javne nabavke BiH, Agenciji za državnu službu BiH, Agenciji za statistiku BiH, Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH i Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora  prisutnima je prezentirao stanje u reformskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, te je iznio i nekoliko prijedloga za zajedničku saradnju sa ovim insitucijama u narednom periodu. Oblast upravljanja ljudskim potencijalima idetifikovana je u Strategiji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, te predstavljena u Revidiranom akcionom planu 1 kroz konkretne reformske ciljeve i aktivnosti.  

Neke od tema o kojima se diskutovalo na sastanku  bile su: organizacija upravljanja ljudskim potencijala u insitutcijama (da li postoji osoba zadužena ili jedinica), obuke državnih službenika (interne i eksterne), ocjenjivanje državnih službenika, korištenje informacionog sistema, uspostavljanje upravljanja kvalitetom.

Prisutni su zaključili da se u narednom periodu nastavi praksa organizacije ovakvih sastanaka i to sa pojedinačnim temama, a o kojima je bilo riječi na ovom sastanku.