U okviru Programa jačanja javnih institucija, a u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu sadnju (GIZ) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH u hotelu Bristol u Sarajevu danas je održan prvi sastanak međuinstitucionalne grupe koju čine predstavnici za informisanje/odnose s javnošću institucija – korisnica Programa.   

Na osnovu dosadašnje implementacije Programa jačanja javnih institucija u BiH i saradnje sa institucijama – korisnicima projekta, segment komunikacije i odnosa sa javnošću prepoznat je kao jedan od pravaca razvoja međuinstitucionalne saradnje i planiranja i provođenja zajedničkih aktivnosti.

Bila je ovo prilika za razmjenu ideja, iskustava i dobrih praksi između partnerskih institucija Programa te planiranje zajedničkih aktivnosti u budućnosti. Ovakav forum doprinijeti će i realizaciji pojedinih ciljeva Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti Institucionalna komunikacija, na nivou pojedinačnih institucija.

Sastanku su prisustvovali  predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora, te predstavnici institucija uključenih u Program: Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Centralne banke BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za državnu službu BiH, Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete i Ureda za razmatranje žalbi BiH.