Na osnovu dosadašnje implementacije "Programa jačanja javnih institucija u BiH" (SPI – Strenghtening Public Institutions in BIH) i saradnje sa institucijama – korisnicima projekta, segment komunikacije i odnosa sa javnošću prepoznat je kao jedan od pravaca razvoja međuinstitucionalne saradnje i planiranja i provođenja zajedničkih aktivnosti.

Na osnovu prepoznatih potreba korisnika, prvi koraci u pravcu unaprijeđenja komunikacije/odnosa s javnošću preduzeti su kroz inicijativu za formiranje međusinstitucionalne radne grupe, na nivou Programa, koju će sačinjavati stručnjaci i praktičari iz institucija korisnika. Ovakva radna grupa poslužiće za razmjenu ideja, iskustava i dobrih praksi između partnerskih institucija Programa, ali i kao forum za planiranje zajedničkih aktivnosti. Dodatno, ovakav forum doprinijeti će i realizaciji pojedinih ciljeva Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti Institucionalna komunikacija, na nivou pojedinačnih institucija.

 

Prvi sastanak međuinstitucionalne radne grupe, u organizaciji Njemačkog društva za internacionalnu pomoć (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ)  i Ureda koordinatora za reformu javne uprave održati će se 27. februara 2013. godine, u hotelu Bristol u Sarajevu, sa početkom u 10:30 sati.

Sastanku će prisustvovati predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora, te predstavnici institucija uključenih u Program: Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Centralne banke BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za državnu službu BiH, Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete i Ureda za razmatranje žalbi BiH.