Jedan od prvih koraka koje je Ured koordinatora za reformu javne uprave poduzeo na proaktivnom objavljivanju informacija od javnog značaja na web stranici je postavljanje informacija i dokumenata u vezi sa budžetskom transparentnosti rada Ureda.

Ured koordinatora za reformu javne uprave, kroz zajedničku kampanju „Imate pravo da znate“ sa još tri državne institucije: Direkcijom za evropske integracije, Agencijom za statistiku i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, obavezao se da će u narednih godinu dana unaprijediti transparentnost rada te postaviti na svojoj internet stranici informacije koje su od važnosti za bh. građane.

Ured je na web stranici, između ostalog, objavio dokumente: Budžet za 2015. godinu (zajedno sa analitičkim podacima), Operativni plan za 2015. godinu , Obrazloženje Operativnog plana izvršenja budžeta za 2015. , te Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. – 30.06.2015.  

„Građani moraju znati kako se finansiraju institucije kao i na koji način planiramo potrošiti njihov novac. Ako ne postoje javno objavljeni budžetski pokazatelji o tome kako raspoređujemo njihov novac, onda oni nemaju ni informacije o tome šta mi radimo i da li radimo u njihovom interesu“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ, četiri institucije korisnice: Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije i Agencija za statistiku BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave pokrenule su inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. Inicijativa se zasniva na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i na međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast.

Institucije su zajedno sa organizacijama civilnog društva, Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo, izradile dokumente Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi i Standardi  proaktivne transparentnosti u javnoj upravi.