Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH, putem: zajedničkog rada sa predstavnicima političkih, operativnih, nadzornih i provedbenih struktura; iniciranja i usmjeravanja finansijske podrške i tehničke pomoći; implementacije reformskih mjera kroz projekte; promocije ukupnog reformskog procesa; pružanja informacija i mišljenja u vezi sa procesom reforme javne uprave te nadzora i evaluacije ukupnog napretka reforme javne uprave, u cilju stvaranja efikasne, transparentne, ekonomične i moderne javne uprave orijentisane ka građanima.

 

U cilju poboljšanja rada, Ured koordinatora za reformu javne uprave provodi anketu zadovoljstva korisnika putem koje želimo našem krugu korisnika ponuditi mogućnost, da nam daju svoje mišljenje o našem radu i uslugama, te svoje prijedloge za poboljšanje.

 

Bićemo Vam zahvalni ukoliko izdvojite nekoliko minuta za odgovaranje na dolje postavljena pitanja.

 

Obrazac pomenute ankete dostupan je na linku: https://goo.gl/forms/MZj0BfTg0BBW0ROj1

 

Takođe, želimo da naglasimo da je anketa anonimna i Vaše odgovore je nemoguće dovesti u vezu sa Vama.

 

Molimo Vas da anketu popunite najkasnije do 01.10.2018.godine.

 

Unaprijed zahvaljujemo na saradnji i izdvojenom vremenu za popunjavanje ankete.