Predstavnici Nacionalne agencije za državnu službu Ukrajine su danas, u sklopu CIDS projekta, posjetili Ured koordinatora za reformu javne uprave. Ovom prilikom, prezentirani su podaci o dosadašnjim aktivnostima iz reformske oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, kao i o trenutnoj situaciji u ovoj refomskoj oblasti, sa posebnim akcentom na iskustva kada je u pitanju uvođenje okvira kompetencija i ocjenivanje državnih službenika. Iz Nacionalne agencije za državnu službu Ukrajine prezentirali su koji je trenutni fokus aktivnosti u ovoj  zemlji kada su u pitanju državni službenici i zaposlenici u javnoj upravi.