Tokom protekle tri godine, šest think tank-ova sa Zapadnog Balkana istraživalo je proces reforme javne uprave u regionu, pružajući uvid u to kako civilno društvo posmatra ovaj proces. Kako zahtevati bolju upravu na Zapadnom Balkanu? Zašto je važno uključiti civilno društvo? Zašto je regionalni pristup poboljšanju dobre uprave važan?

U Beogradu će se 25. i 26. septembra održati WeBER regionalna konferencija „Citizens First – civil society demands for better administration in the West Balkans“  na kojoj će biti predstavljen regionalni izveštaj o monitoringu RJU – jedan od ključnih rezultata naših komparativnih istraživanja o monitoringu RJU u okviru WeBER projekta. Posebna sesija će biti fokusirana na praćenje RJU koje su radile lokalne organizacije civilnog društva, uključujući priče iz gradova i opština, pa će biti predstavljeni i najuspešniji lokalni projekti.

Na konferenciji će, pored brojnih predstavnika civilnog društva, vlasti, medija, članova međunarodnih i regionalnih organizacija, učešće uzeti i naše kolege iz Ureda koordinatora za RJU. Konferencija će biti fokusirana na ulogu civilnog društva u nadgledanju i podršci procesa reforme javne uprave, u kontekstu pristupanja EU.