Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, 39. po redu, održati će se u Brčkom, u ponedeljak, 31.03.2014. godine, u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH sa početkom u 12 sati. Predloženi dnevni red za ovu sjednicu obuhvata sljedeće tačke:

1. Verifikacija Zapisnika s 38. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 28.02.2014. godine;

2. Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2013. godinu s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave;

3. Informacija o aktivnostima na identifikaciji prioritetnih projekata za podršku implementaciji Revidiranog akcionog plana 1 iz sredstava Fonda za reformu javne uprave za 2014. godinu s prijedlogom Zaključka;

4. Projektni zadatak "Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge" s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

5. Projektni zadatak "Specijalistički program obuka za IT menadžere" s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

6. Projektni zadatak "Izrada kataloga javnih registara u BiH" s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

7.    Projektni zadatak „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

8. Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekt "Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH" s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

9. Razno.