Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, 39. по реду, одржати ће се у Брчком, у понедељак, 31.03.2014. године, у згради Владе Брчко дистрикта БиХ са почетком у 12 часова. Предложени дневни ред за ову сједницу обухвата сљедеће тачке:

1. Верификација Записника с 38. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 28.02.2014. године;

2. Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2013. годину с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе;

3. Информација о активностима на идентификацији приоритетних пројеката за подршку имплементацији Ревидираног акционог плана 1 из средстава Фонда за реформу јавне управе за 2014. годину с приједлогом Закључка;

4. Пројектни задатак "Имплементација заједничких сервиса за еУслуге" с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка;

5. Пројектни задатак "Специјалистички програм обука за ИТ менаџере" с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка; 

6. Пројектни задатак "Израда каталога јавних регистара у БиХ" с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка;

7.    Пројектни задатак „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ" с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка;

8. Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројекат "Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ" с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију;

9. Разно.