Priručnik za primjenu Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine predstavljen je danas u Sarajevu, a namijenjen je uzbunjivačima koji prije samog čina prijave korupcije trebaju biti upoznati o svojim pravima i obavezama.

Bojan Bajić, koordinator Inicijative za zaštitu uzbunjivača u BiH podsjetio je da je 1. januara na snagu stupio Zakon o zaštiti uzbunjivača u BiH koji je jednoglasno usvojen od oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a odnosi se na osobe koje u bh. institucijama prijavljuju korupciju.

"Ovo je prvi evropski zakon koji uvodi instrumente predsudske zaštite i po tom segmentu je BiH sada lider u Evropi. Budući da je oblast nova izradili smo priručnik za korištenje tog zakona i institucije su dužne da do 31. marta donesu interne provedbene akte za zakon", kazao je Bajić.

Zakon donosi novine kao što su uvođenje redoslijeda prijavljivanja korupcije. Zaposlenik treba prvo interno prijaviti korupciju, potom eksterno nadležnim institucijama, a tek u trećem koraku može se javno objaviti, zato se insistira na upoznavanju zaposlenika o zakonu da ne bi poremetili redoslijed prijavljivanja jer zakon predviđa i da oni koji zloupotrebljavaju zakon budu sankcionirani.

”Državni Zakon štiti isključivo zaposlenike državnih institucija, čime je "pokriven" samo mali broj potencijalnih uzbunjivača širom BiH, ali predstavlja dobru osnovu da entiteti donesu vlastite zakone usklađene s državnim zakonom čime bi se postigla harmonizacija i ujednačena zaštita svih zaposlenika i drugih prijavitelja korupcije na svim nivoima, obuhvatajući javni i privatni sektor”, rekao je Bajić.

Zakon predviđa izricanje novčane kazne rukovodiocu institucije od 10.000 do 20.000 KM, u slučaju da on u roku od 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu ne donese navedene interne akte.

Priručnik možete preuzeti ovdje.