U nastavku drugog dijela šestog sastanka Specijalne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, koji je održan danas u hibridnom formatu, razgovarano je na tehničkom nivou o provedbi Strategije i Akcionog plana za refomu javne uprave u BiH, državnoj službi i upravljanju ljudskim potencijalima, te načelu odgovornosti.

Dijalogom na tehničkom nivou o reformi javne uprave je u ime BiH predsjedao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, a u ime EU kopredsjedala je Nisida Gjoksi iz Evropske komisije.

Komisija je istakla kako je potrebno hitno revidirati Akcioni plan za RJU za period 2023.-2027. i osigurati redovno godišnje praćenje i izvještavanje o provedbi Strateškog okvira kao i da se do kraja ljeta održi sastanak političkog tijela koje će usmjeravati reformu javne uprave.

Delegacija BiH je informisala Komisiju o uspostavljanju Pravnog informacionog sistema koji je prvi IT alat za usklađivanje zakonodavstva s acquis-om u BiH i za koji je planirano da u upotrebi bude do kraja godine, te o preduzetim aktivnostima na izradi Programa integrisanja koji je zahtjev iz 14  ključnih prioriteta. Također, delegacija BiH informisala je Komisiju da je utvrđen i dostavljen u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH.

Podsjećamo, ranije je danas u okviru šestog sastanka Specijalne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH održan i dijalog na političkom nivou, a kojim je u ime BiH predsjedao Davor Bunoza, ministar pravde BiH.

Inače, šesti sastanak Specijalne grupe za reformu javne uprave je prvi sastanak ovog tijela nakon što je BiH dobila status kandidata, a treći na kojem se o reformi javne uprave razgovara na političkom i tehničkom nivou.