Upravljane javnim finansijama i funkcionalna javna uprava, izgradnja profesionalne državne službe i usklađivanje zakonodavstva o državnoj službi u BiH bile su teme političkog dijaloga na visokom nivou u okviru šestog sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, a koji se održava danas u hibridnom formatu.

Političkim dijalogom u ime BiH je presjedavao ministar pravde BiH gospodin Davor Bunoza, a u ime EU je kopredsjedavao Vassilis Maragos iz Evropske komisije.

Evropska komisija je pozdravila usvajanje Strategije upravljanja javnim finansijama u BiH 2021.-2025., čime je napravljen iskorak u realizaciji prioriteta broj 14 iz Mišljenja i stvorena pretpostavka za korištenje budžetske podrške EU.

Delegacija BiH je informisala da je produžen rok važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave i Akcionog plana do 2027. godine, čime je provedena preporuka iz Izvještaja Komisije o BiH za 2022. godinu.

Evropska komisija očekuje da vlasti u BiH u narednom periodu u fokus stave revidiranje postojećeg Akcionog plana za reformu javne uprave, uspostavu funkcionalne koordinacijske strukture sa političkim tijelom za donošenje odluka, veće finansijsko vlasništvo i održivost reforme javne uprave, te usklađivanje zakona o državnoj službi s načelom zasluge. Komisija je izrazila spremnost da podrži daljnju reformu javne uprave u BiH.

Inače, šesti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave je prvi sastanak ovog tijela nakon što je BiH dobila status kandidata krajem prošle godine, a treći na kojem se o reformi javne uprave uz tehnički govori i na političkom nivou.

Ovo je prilika da se na ministarskom i tehničkom nivou u fokus diskusije sa Evropskom komisijom stave aktivnosti vezane za realizaciju jednog od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja i preporuka sa prethodnih sastanaka Posebne grupe, a što je od posebnog značaja sada kad je BiH država kandidat i time odgovornost institucija u BiH još i veća.