Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 22.12.2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 48. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 09.11.2015. godine

2.    Prijedlog Poslovnika o izmjeni Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

3.    Prijedlog Smjernica o izmjeni Smjernica za formiranje i rad komisija za nabavke za provođenje postupaka javnih nabavki finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave

4.    Prijedlog Smjernica o izmjeni Smjernica za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave

5.    Informacija o inicijativi za podjelu projekta „Sistemi za upravljanje dokumentima i e-sjednicama vlada“ na dva posebna projekta

6.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke

7.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora

8.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke

9.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora

10.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekt „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke

11.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora

12.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke

13.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora

14.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

15.    Razno.