Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у уторак, 22.12.2015. године, с почетком у 12:00 сати, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 48. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 09.11.2015. године

2.    Приједлог Пословника о измјени Пословника о раду Управног одбора Фонда за реформу јавне управе

3.    Приједлог Смјерница о измјени Смјерница за формирање и рад комисија за набавке за провођење поступака јавних набавки финансираних из Фонда за реформу јавне управе

4.    Приједлог Смјерница о измјени Смјерница за кориштење средстава Фонда за реформу јавне управе

5.    Информација о иницијативи за подјелу пројекта „Системи за управљање документима и е-сједницама влада“ на два посебна пројекта

6.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке

7.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора

8.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке

9.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора

10.    Извјештај о евалуацији набавке за пројект „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке

11.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора

12.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ (СППД ИИ)“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке

13.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II (СППД II)“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора

14.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе

15.    Разно.