Vijeće ministara BiH, na sjednici održanoj jučer u Sarajevu, usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o 7. sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 16. 4. 2024. godine u Sarajevu.

Na sjednici je usvojen dokument za diskusiju i na znanje primljen dnevni red te je data saglasnost na prijedlog delegacije Bosne i Hercegovine za ovaj sastanak koji će u dvije sesije uključivati politički dijalog na visokom nivou te dijalog o reformi javne uprave na tehničkom nivou.

Predsjedavajući delegacije BiH za visoki politički dijalog bit će ministar pravde BiH Davor Bunoza, koji će biti na raspolaganju medijima za upite u vezi s ovim sastankom.    Istovremeno će delegacija BiH, tokom dijaloga na tehničkom nivou, predvoditi   koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap.

Vijeće ministara BiH, između ostalalog, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, donijelo je odluku i o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini uime Vijeća ministara BiH u novom tekstu i uz prihvaćene korekcije na sjednici, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.

Predstavnici odgovornih institucija Vijeća ministara BiH imenovani su u nadzorne timove za šest reformskih oblasti te ćе zajedno s imenovanim predstavnicima vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH usmjeravati i nadzirati reformske procese te osigurati operativnu podršku provedbi usaglašenih mjera.

Reformske oblasti su izrada politika i koordinacija, upravljanje javnim finansijama, državna služba i upravljanja ljudskim potencijalima, odgovornost, bolje pružanje usluga i kvalitet u ovom području, kao i digitalizacija u području pružanja usluga.