Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojilo je polugodišnji Izvještaj o napretku januar – juni 2023. godine koje se odnosi na provedbu Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Polugodišnje mjerenje ostvarenog napretka u provođenju Akcionog plana reforme javne uprave pokazalo je da je do početka juna ove godine provedeno 14,31 posto aktivnosti, što je za 0,31 posto više nego na kraju 2022. godine. Djelomično je provedeno 5,39 posto aktivnosti, a povećan je postotak aktivnosti koje nisu provedene i sada iznosi 80,30 posto.

Promatrajući ispunjenje indikatore za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ukupno je ispunjeno 6,61 posto aktivnosti, dok je djelomično ispunjeno 8,09 posto.

U provođenju Akcionog plana uključene su državne, entitetske i institucije Brčko distrikta BiH, a zacrtane aktivnosti provode se u šest reformskih oblasti i uključuju izradu politika i koordinaciju, upravljanje javnim finansijama, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, odgovornost, bolje pružanje usluga i kvalitetu te digitalizaciju u području pružanja usluga, saopćeno je iz VMBiH.