Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na danas održanoj sjednici usvojilo je Informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o petom provedenom online istraživanju o primjeni Politike i Standarda proaktivne transparentnosti u institucijama Bosne i Hercegovine.

Istraživanje,provedeno u martu i aprilu 2023. godine među 65 institucija, pokazalo je da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 72.27%, a što predstavlja poboljšanje u odnosu na 2022. kada je ispunjenost standarda bila 68.23 posto.

Šest institucija Bosne i Hercegovine ispunilo je 100 posto standarda proaktivne transparentnosti i to: Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku BiH, Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za ravnopravnost polova BiH i Agencija za policijsku podršku BiH.  Ove institucije objavile su sve podatke i informacije od javnog značaja, od kontakata zaposlenih do ukupnih primanja rukovodilaca ovih institucija i svih državnih službenika i namještenika.   Ured koordinatora za reformu javne uprave nije provjeravao istinitost podataka, tačnost dostavljenih podataka je na kontakt osobama u institucijama BiH koje su popunjavale upitnik.

Vijeće ministara BiH zadužilo je, između ostalog, sve institucije Bosne i Hercegovine da kontinuirano provode standarde proaktivne transparentnosti i redovito ažuriraju dokumente i na web stranicama institucija njihovih institucija.

Istraživanje možete preuzeti ovdje.