Nakon što je Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH usvojio početni izvještaj, stekli su se preduvjeti za nastavak aktivnosti na realizaciji projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“.  

Shodno tome, implementator projekta firma Infodom d.o.o. održat će radionicu o prvim verzijama izlaznih rezultata projekta. Radionica će biti održana u Sarajevu 26. juna 2012. godine u zgradi UNITIC – dvorana 8, u ulici Fra Anđela Zvizdovića 1, sa početkom u 11:30 sati.  

Materijal možete preuzeti ovdje.