U petak 29. juna 2012. godine u 13 sati bit će održan sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija. Sastanak će biti organiziran u prostorijama zgrade Vlade Republike Srpske, na Trgu Republike Srpske 1 u Banjoj Luci.

Za sastanak je predloženi sljedeći dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a;

2.    Dostavljanje informacija o napretku u implementaciji  RAP1 za  prvu polovinu 2012. godine;

3.    Plan održavanja sjednica NT-a za IK za 2012.godinu;

4.    Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje;

5.    Razno.

Materijal za sjednicu možete preuzeti ovdje.