Sastanak Nadzornog tima reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održan u Banja Luci, zgrada Vlade RS, Trg Republike Srpske 1, sa početkom u 11:00 sati.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzomog tima održane 07.06.2013. godine,

2. Dogovor u vezi konačnog teksta projektne dokumentacije za projekat ,,Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka",

3. Informacija i dogovor o početku implementacije projekta ,,Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora",

4. Analiza stanja u reformskoj oblasti na bazi podataka iz polugodišnjeg Izvještaja o napretku u implementaciji RAP l,

5. Razno.