Састанак Надзорног тима реформску област Управни поступци и управне услуге бит ће одржан у Бања Луци, зграда Владе РС, Трг Републике Српске 1, са почетком у 11:00 сати.

Предложени дневни ред:

1. Усвајање записника са 16. сједнице Надзомог тима одржане 07.06.2013. године,

2. Договор у вези коначног текста пројектне документације за пројекат "Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека",

3. Информација и договор о почетку имплементације пројекта "Едукација водитеља управних поступака и инспектора",

4. Анализа стања у реформској области на бази података из полугодишњег Извјештаја о напретку у имплементацији РАП I,

5. Разно.