Sastanak koordinatora za reformu javne uprave bit će održan u četvrtak,  17.10.2013. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Dnevni red sastanka:

1.    Prezentacija i diskusija o Procedurama upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave – unapređenje postojećih Procedura;

2.    Dogovor oko aktivnosti koje proističu iz Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, a tiču se promocije reforme javne uprave u BiH (aktivnosti koje se provode u saradnji sa GIZ-om);

3.    Informacija koordinatora za reformu javne uprave Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske u vezi sa usvajanjem Osnova razvoja drugog akcionog plana reforme javne uprave od strane navedenih vlada;

4.    Dogovor oko studijske posjete Estoniji, Latviji i Litvi (u organizaciji GIZ-a);

5.    Razno.