Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa u okviru reformske oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika bit će održan u ponedjeljak 10. Novembra u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, s početkom u 12 sati.

Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 21.07.2014god. F BiH);

2.    Razmatranje i odobravanje Projektnog prijedloga „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa”;

3.    Razmatranje prvog drafta Projektnog prijedloga „Baza zakonskih propisa”;

4.    Razmatranje i usvajanje plana aktivnosti na razvoju prioritetnih projekata „Izrada softvera“ i „Baza zakonskih propisa“;

5.    Analiza stanja u reformskoj oblasti;

6.    Razno;