Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа у оквиру реформске области Стратешко планирање, координација и израда политика бит ће одржан у понедјељак 10. nовембра у просторијама Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ, с почетком у 12 сати.

За овај састанак предложен је слиједећи дневни ред:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 21.07.2014год. Ф БиХ);

2.    Разматрање и одобравање Пројектног приједлога „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа”;

3.    Разматрање првог драфта Пројектног приједлога „База законских прописа”;

4.    Разматрање и усвајање плана активности на развоју приоритетних пројеката „Израда софтвера“ и „База законских прописа“;

5.    Анализа стања у реформској области;

6.    Разно.