Sastanak implementacionog tima za projekt BMIS (Budget Management Information System – informacijski sistem za upravljanje budžetom), sa predloženim sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Implementacionog tima održanog 30.11.2011. godine;

2. Razmatranje prvog periodičnog izvještaja za projekt BMIS;

3. Razno.

biti će održan u petak, 23.12.2011. godine, u Banja Luci, u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg RS 1, sa početkom u 11:00 sati.