Састанак имплементационог тима за пројекaт БМИС (Budget Management Information System – информациoни систем за управљање буџетом), са предложеним сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходног састанка Имплементационог тима одржаног 30.11.2011. године;

2. Разматрање првог периодичног извјештаја за пројект BMIS;

3. Разно.

биће одржан у петак, 23.12.2011. године, у Бања Луци, у просторијама Владе Републике Српске, Трг РС 1, са почетком у 11:00 сати.