Federalna vlada na sjednici održanoj 17. novembra ove godine podržala je provedbu Projekta "lzgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH" sredstvima koja će biti osigurana iz Fonda za reformu javne uprave u BiH.

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta zaposlenih u tijelima državne službe u FBiH za borbu protiv korupcije, njezino suzbijanje i preventivno djelovanje na slučajeve pojave korupcije i sukoba interesa u državnoj službi, uz jačanje kapaciteta središnjih jedinica i službenika za informiranje za provedbu tematskih kampanja, istraživanja javnog mnjenja i proaktivan odnos s medijima.

Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Agencija za državnu službu i Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, svatko u okviru svojih nadležnosti, osigurat će uvjete za kvalitetnu realizaciju Projekta, aktivnim uključivanjem strane državnih službenika koji će biti obuhvaćeni Projektom u njegove pojedine faze, članova nadzornih i implementacijskih timova, te praćenjem napretka u ovoj oblasti, zaključila je Vlada FBiH.