Федерална влада на сједници одржаној 17. новембра ове године подржала је проведбу Пројекта "Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ" средствима која ће бити осигурана из Фонда за реформу јавне управе у БиХ.

Циљ пројекта је изградња капацитета запослених у тијелима државне службе у ФБиХ за борбу против корупције, њезино сузбијање и превентивно дјеловање на случајеве појаве корупције и сукоба интереса у државној служби, уз јачање капацитета средишњих јединица и службеника за информирање за проведбу тематских кампања, истраживања јавног мњења и проактиван однос с медијима.

Федерално министарство правде, Федерално министарство унутарњих послова, Агенција за државну службу и Уред Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу, сватко у оквиру својих надлежности, осигурат ће увјете за квалитетну реализацију Пројекта, активним укључивањем стране државних службеника који ће бити обухваћени Пројектом у његове поједине фазе, чланова надзорних и имплементацијских тимова, те праћењем напретка у овој области, закључила је Влада ФБиХ.