(Fena/MOJportal) – Tokom današnje završne konferencije u projektu "Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini", učesnici su naglasili značaj reforme javne uprave kao jedan od ključnih prioriteta vezanih za ambicije naše zemlje da se integrira u evropsko društvo.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi, naglašavajući značaj i potrebu dobrog upravljanja državom ne samo za evropske integracije naše zemlje već i za unapređenje njene ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta, rekao je da Evropska unija zaista pridaje veliku važnost kvalitetnom državnom upravljanju.

Potreba za reformama u ovoj oblasti još je naglašenija u BiH zbog njene komleksne strukture i dosadašnjeg sporog razvoja.

"Sva istraživanja pokazuju da bh. građani žele da njihova zemlja bude u Evropskoj uniji, ali institucije dosad nisu dovoljno odgovorile na njihove želje", rekao je Daviddi.

Određeni pomak u procesu reforme uprave je evidentan, BiH ima državnu strategiju, kao i revidirani akcioni plan za implementaciju, ali državni Ured koordinatora za reformu treba još jaču podršku da bi postigao bolje rezultate.

Daviddi je dodao da će EU pratiti kako se odvija implementacija novog, revidiranog akcionog plana za provedbu državne strategije te da je EU različitim programima podržala i bit će i dalje spremna pomoći u reformi.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, obraćajući se učesnicima konferencije i novinarima, naglasio je također značaj javne uprave kao jednog od ključnih prioriteta evropskog partnerstva, preduvjeta integraciji BiH u EU te značaj reforme za preuzimanje i kasniju uspješnu provedbu evropskog zakonodavstva.

"Reformisana javna uprava treba da služi najboljem interesu građana, ali i da istovremeno doprinese razvoju zemlje i njenom ekonomskom prosperitetu. U proteklom periodu, Vijeće ministara BiH, kao i entitetske vlade te Vlada Brčko Distrikta BiH usvojile su niz dokumenata, čime su dale doprinos da reforma javne uprave dobije svoje mjesto na političkoj listi prioriteta.

Izvještaji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, koje Vijeće ministara BiH razmatra na polugodišnjoj i godišnjoj osnovi, govore da su institucije uprave u BiH provele više od 50 posto mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Treba naglasiti da je niz projekata koji su doprinijeli ispunjenju mjera  Akcionog plana proveden zahvaljujući donatorskoj pomoći Švedske, Velike Britanije, Holandije i Norveške te Delegacije Evropske unije u BiH", riječi su ministra Ahmetovića.

Opredijeljenost Vijeća ministara BiH za nastavak procesa reforme javne uprave potvrđena je i usvajanjem revidiranog akcionog plana, ali i davanjem saglasnosti na potpisivanje Aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavu fonda kao finansijskog instrumenta za implementaciju strategije, čime je omogućeno dalje ulaganje donatora, dodao je.

"Da Vijeće ministara BiH podržava proces reforme javne uprave, govori i činjenica da ćemo za sufinansiranje fonda do 2013. godine izdvojiti oko 450 hiljada KM. Novac za fond izdvojila je i Vlada Brčko Distrikta BiH, Vlada Federacije BiH, a očekujemo da će reformu javne uprave na ovaj način podržati i Vlada Republike Srpske", rekao je Sadik Ametović.

I ostali učesnici konferencije, među njima državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac, izrazila je zahvalnost zemljama donatorima i predstavnicima svih nivoa vlasti koji su iskazali spremnost da javnu upravu učine efikasnijom  te naglasila da  strateški dokumenti u ovoj oblasti, koje je usvojila naša zemlja, teže tome  da javna uprava bude prilagođena standardima evropskog prostora.

Iako u oblasti reforme uprave naša zemlja bilježi stalan pomak, iz evropskih izvještaja je jasno da se mora još dosta uraditi u tom procesu, za šta su potrebna i politička podrška, jačanje kapaciteta i drugi preduvjeti, naglasila je Borovac.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je istaknuo da modernizacija javne uprave nije potrebna Bosni i Hercegovini samo zbog evropskih integracija već i zbog očekivanja građana kojima je obećana reforma kao pokretač održivog razvoja.

Što se tiče FBiH, premijer je dodao da će smjernice iz revidiranog državnog akcionog plana značajno doprinijeti programskim ciljevima u sektoru javne uprave.

Izrazio je opredijeljenost za otklanjanje ključnih nedostataka javne uprave čija reforma, po njegovim navodima, nema alternativu.

"Svi zajedno moramo težiti ugrađivanju najboljih praksi iz ove oblasti u našem pravnom sistemu", zaključio je premijer Nikšić.

Uime Vlade Republike Srpske, Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave, rekla je da je i ta entitetska vlada svjesna značaja reforme te da se, osim ciljeva iz strategije reforme javne uprave i akcionog plana za njenu provedbu, u RS-u usvajaju  zakoni (o Vladi, o plaćama i dr.) te propisi koji teže efikasnoj javnoj upravi.

"Obavezni smo još aktivnije nastaviti reformu; Vlada RS-a spremna je ići ka tom cilju", rekla je između ostalog Rešić.

Predstavnik Vlade Brčko Distrikta Brano Jovičić naglasio je da su akcioni plan I i revidirani plan od posebnog interesa za Distrikt jer ta teritorijalna jedinica ne želi djelovati kao usamljeni otok već aktivno sudjelovati u procesu reforme javne uprave da bi Bosna i Hercegovina dostigla pretpristupnu ili čak i pristupnu fazu u pogledu njenih ambicija za evropske integracije.

Projekt "Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH" (EUPAR) finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1.845.400 eura.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta Ureda koordinatora kroz stručno savjetovanje u vezi s provođenjem Strategije reforme javne uprave te izradu strateških dokumenata i revidiranih akcionih planova vezanih za daljnje provođenje strategije.