Odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u mnogome se promijenio, a što se ogleda u okretanju od pitanja ukidanja etničke diskriminacije i ustavnih reformi ka ekonomsko-socijalnim reformama, čime su pitanja ljudskih prava, na neki način, stavljena u drugi plan.

Ovo je jedan od zaključaka Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015 na putu ka članstvu u EU, koji je predstavljen danas u Sarajevu u organizaciji Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH.

Treći izvještaj Inicijative, koja okuplja trideset organizacija civilnog društva u BiH, odnosi se na trenutno stanje u pogledu razvoja demokratije, vladavine prava i ljudskih i manjinskih prava u BiH.

Kako je novinarima kazao Saša Gavrić iz "Sarajevskog otvorenog centra", ovaj izvještaj predstavlja odgovor bh. civilnog društva na zvanični izvještaj EU o napretku BiH, a radi adekvatnog i ispravnog prikazivanja stanja u tom pogledu, te utjecaja na konkretne promjene koje BiH vode ka članstvu u EU.

Ocijenio je da su organizacije civilnog društva, itekako, svjesne potrebe provođenja ekonomsko-socijalnih reformi, navodeći da, istovremeno, nevladine organizacije dijele zabrinutost da su pitanja ljudskih prava, na neki način, stavljena u drugi plan. (Izvor: Radio Slobodna Evropa)

Izvještaj preuzmite ovdje.