Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u ponedeljak, 09.11.2015. godine, s početkom u 12:00 sati u zgradi Vlade Federacije BiH, Alipašina 41, Sarajevo (mala sala 36/I).

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 47. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 14.07.2015. godine

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.07. – 30.09.2015. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda

3.    Prijedlog Smjernica o izmjenama i dopuni Smjernica za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave

4.    Projektni zadatak „Javno privatno partnerstvo“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka

5.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekat „Javno privatno partnerstvo“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju

6.    Projektni zadatak „Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka

7.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekat „Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju

8.    Informacija o dopuni ukupne liste projekata po reformskim oblastima RAP1 i dopuni liste prioritetnih projekata za 2014. godinu sa prijedlogom Zaključka

9.    Projektni prijedlog „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na projektni prijedlog

10.    Projektni zadatak „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri)“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka

11.    Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za projekat „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Zapisnik

12.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora

13.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

14.    Razno.