Sastanak međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem, koja djeluje u okviru Programa jačanja javnih institucija, bit će održan u Banjoj Luci, 4. i 5. novembra 2015. godine.

Ciljevi sastanka, između ostalog, su: pripreme za provedbu studijske posjete, priprema dokumenta o strateškim komunikacijama u javnoj upravi,  priprema sljedećih koraka u inicijativi za proaktivnu transparentnost te osvrt na provedbu analize internih komunikacija.

Pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave, članovi ove radne grupe su predstavnici Direkcije za evropske integracije BiH, Agencije za statistiku BiH i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.