Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan 18.12.2012. godine u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, ured br.305 sprat 3, Trg BiH 1, s početkom u  12:00 sati.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2.    Razmatranje i usvajanje Projektnog prijedloga „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD);

3.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti  SPKIP u skladu sa Revidiranim  AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2013 godinu;

4.    Analizu stanja  u reformskoj oblasti SPKIP –  provedba mjera iz RAP1 i dostavljanje informacija   za pripremu godišnjeg izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2012. godinu;

5.    Razno.