Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i Ivan Dragošan, predstavnik konzorcija firmi SRC Ljubljana, SRC Beograd i Avacom Mostar potpisali su u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta "Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS)".

Projekat, vrijedan 748.500,78 KM, finansiraće se sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Gđa. Borovac je istakla da je riječ o projektu iz reformske oblasti javne finansije AP1 Strategije reforme javne uprave u BiH, koji se odnosi na povećanje učikovitosti i djelotvornosti upravljanja budžetom, kao i na razvijanje softvera za izradu budžeta koji je kompatibilan sa sistemom trezora.

"Projekat će doprinijeti efikasnijem i tačnijem upravljanju budžetom pomoću informacionog sistema, koji je usklađen sa najboljim evropskim standardima upravljanja budžetom“, rekla je Borovac, dodajući da će naša zemlja, uvođenjem BMIS sistema dobiti moderan informacioni sistem baziran na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u ministarstvima finansija na sva četiri upravna nivoa, tako da sve budžetske institucije pristupe pripremi budžeta preko online sistema.

 Ovakvim sistemom će se omogućiti donosiocima odluka, revizorima i građanima da tačno znaju u koje svrhe je planirana svaka marka u državnom budžetu i za koje državne institucije.

Osim toga, povećaće se pouzdanost upravljanja budžetom, a biće poboljšana tačnost i svođenje grešaka na minimum.

Posebno će doći do ušteda na vremenu, jer odjeli za budžete vrše ručno unošenje zahtjeva svih budžetskih korisnika.

"Od 14 projekata planiranih AP1 Ured koordinatora RJU BiH je realizirao četiri, dok je sedam u procesu realizacije, dva su u proceduri javne nabavke, a jedan u fazi pripreme", objasnila je koordinatorica Borovac. 

Ivan Dragošan, predstavnik konzorcija firmi koji će implementirati projekt naglasio je da je ovakav projekt već implementiran u nekim zemljama članicama EU, te dodao da je riječ o projektu koji se zasniva na najsavremenijim tehnološkim platformama.

 Emir Silajdžić, pomoćnik federalnog ministra finansija, kazao je u ime korisnika da je novi projekt od izuzetnog značaja za ministarstva finansija, prvenstveno iz razloga što će značajno olakšati rad na izradi budžeta i poboljšati koordinaciju između ministarstava na svim nivoima vlasti.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije u Brčko distriktu BiH izrazio je zadovoljstvo što će uvođenjem ovog sistema sve informacije biti dostupne upravo onima koji pune budžet, građanima. Dodao je da će to biti dobra podloga za tačnije, transparentnije i svrsishodnije dugoročno planiranje budžeta u institucijama BiH.

Implementacija ovog projekta trajaće 18 mjeseci.