Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i Ivan Dragošan, predstavnik konzorcija firmi SRC Ljubljana, SRC Beograd i Avacom Mostar potpisali su u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta "Informacijski sustav za upravljanje proračunom (BMIS).

Projekt, vrijedan 748.500,78 KM, financiraće se sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Gđa. Borovac je istakla da je riječ o projektu iz reformske oblasti javne financije AP1 Strategije reforme javne uprave u BiH, koji se odnosi na povećanje učikovitosti i djelotvornosti upravljanja prpračunom, kao i na razvijanje softvera za izradu proračuna koji je kompatibilan sa sistemom trezora.

"Projekt će doprinjeti efikasnijem i tačnijem upravljanju proračunom pomoću informacijskog sustava, koji je usklađen sa najboljim europskim standardima upravljanja proračunom“, rekla je Borovac, dodajući da će naša zemlja, uvođenjem BMIS sistema dobiti moderan informacijski sustav baziran na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u ministarstvima financija na sve četiri upravne razine, tako da sve proračunske institucije pristupe pripremi proračuna preko online sustava.

 Ovakvim sustavom će se omogućiti donosiocima odluka, revizorima i građanima da tačno znaju u koje svrhe je planirana svaka marka u državnom proračunu i za koje državne institucije.

Osim toga, povećaće se pouzdanost upravljanja proračunom, a biće poboljšana tačnost i svođenje grešaka na minimum.

Posebno će doći do ušteda na vremenu, jer odjeli za proračun vrše ručno unošenje zahtjeva svih proračunskih korisnika.

"Od 14 projekata planiranih AP1 Ured koordinatora RJU BiH je realizirao četiri, dok je sedam u procesu realizacije, dva su u proceduri javne nabavke, a jedan u fazi pripreme", objasnila je koordinatorica Borovac. 

Ivan Dragošan, predstavnik konzorcija firmi koji će implementirati projekt naglasio je da je ovakav projekt već implementiran u nekim zemljama članicama EU, te dodao da je riječ o projektu koji se zasniva na najsuvremenijim tehnološkim platformama.

 Emir Silajdžić, pomoćnik federalnog ministra financija, kazao je u ime korisnika da je novi projekt od izuzetnog značaja za ministarstva financija, prvenstveno iz razloga što će značajno olakšati rad na izradi proračuna i poboljšati koordinaciju između ministarstava na svim razinama vlasti.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije u Brčko distriktu BiH izrazio je zadovoljstvo što će uvođenjem ovog sustava sve informacije biti dostupne upravo onima koji pune proračun, građanima. Dodao je da će to biti dobra podloga za tačnije, transparentnije i svrsishodnije dugoročno planiranje proračuna u institucijama BiH.

Implementacija ovog projekta trajaće 18 mjeseci.