Dvadeset prva sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je u srijedu 27.07. tekuće godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH u Sarajevu.

Usvojen je zapisnik sa dvadeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 11.4.2011. godine.

UO FRJ je primio k znanju informaciju o prijedlogu za odobrenje dodatnih sredstava za projekt "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima" i donio odluku o odobravanju dodatnih sredstava za projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima" .

Prihvaćen je kvartalni izvještaj Fonda za RJU za period  1. april. – 30. juni 2011. godine, sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na kvartalni izvještaj Fonda za RJU za period 1. apri l-30.juni 2011. godine.

Fond je donio odluku o davanju saglasnosti na izvještaj komisije za javne nabavke – I faza predkvalifikacije za projekat "Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH" sa prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na izvještaj komisije za javne nabavke- I faza predkvalifikacije za projekat "Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH".

UO FRJ je primio k znanju izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2010. godinu, sa prijedlogom zaključka da se odluke donose brže, ubrza finansijsko poslovanje i unaprijedi tenderska procedura.

UO Fonda za reformu javne uprave primio je k znanju informaciju o donesenim odlukama u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za RJU.