Dvadeset druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je u petak, 21.10. tekuće godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH u Sarajevu.

Prisutni članovi UO FRJ su donijeli Odluku o dodjeli ugovora za javnu nabavku dodatnih usluga za implementaciju projekta "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima". Na ovaj način bit će osigurana obuka za dodatnih 800 državnih službenika na svim upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo, početkom godine je započeo projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima", a kojim će 1600 državnih službenika sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH proći obuku po ECDL standardu, te imati priliku da steknu ovaj priznati svjetski standard u informatičkom opismenjavanju.

Također, članovi UO FRJU su na sjednici istakli da je potrebna bolja promocija procesa reforme javne uprave, kao i samih izlaznih rezultata, to jest projekata koji se implementiraju u šest reformskih oblasti. U narednom periodu će Ured koordinatora za reformu javne uprave više poraditi na promotivnim aktivnostima kod svih projekata, a posebno na završnim konferencijama.

 

Kao vid opredjeljenosti za bolju promociju procesa reforme javne uprave, već se može najaviti održavanje završne konferencije za projekat "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH", koja će se održati 31.10.2011.godine u Sarajevu.