Konferencija pod nazivom "Uloga državnih službenika u borbi protiv korupcije" biće održana u Banjoj Luci, u periodu 18. i 19. oktobar 2011. godine, u organizaciji Agencije za državnu upravu Republike Srpske i SIGMA.

Cilj ove dvodnevne konferencije je prezentacija boljih i efikasnijih anti-korupcionih instrumenata za Agenciju za državnu upravu Republike Srpske, te ohrabrivanje institucija Republike Srpske, kao i ostalih upravnih nivoa u pogledu saradnje i koordinacije u borbi protiv korupcije.

Predstavnici Ureda koordinatora takođe će učestvovati u radu ove konferencije. pored predstavnika Ureda, konferenciju će svečano otvoriti i predstavnici Vlade Republike Srpske, Delegacije Evropske Unije, SIGMA-e i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.

Učesnici radionica će, putem prezentacija i tematskih diskusija, pokušati identifikovati ključna pitanja, probleme, te međunarodna iskustva i praktična rješenja za prevenciju i borbu protiv korupcije u državnoj službi.

Mjesto održavanja konferencije je hotel "Bosna", a početak je predviđen za 09:00 sati.