Na današnjoj sjednicu, Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, donijelo je Odluku o izdvajanju 150.000,00 KM za sufinansiranje Fonda za reformu javne uprave. Ovaj iznos bit će izdvojen iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza za razdoblje od 2015. – 2017. godine. 

Podrškom Fondu za reformu javne uprave u BiH želi se ubrzati provođenje Strategije reforme javne uprave u BiH, a na taj način i reforme u ovoj oblasti.

Ova sredstva bit će osigurana u godišnjim budžetima institucija BiH, kao program posebne namjene.