На данашњој сједницу, Савјет министара БиХ, а на приједлог Канцеларије координатора за реформу јавне управе, донило је Одлуку о издвајању 150.000,00 КМ за суфинансирање Фонда за реформу јавне управе. Овај износ бит ће издвојен из буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обвеза за раздобље од 2015. – 2017. године. 

Подршком Фонду за реформу јавне управе у БиХ жели се убрзати провођење Стратегије реформе јавне управе у БиХ, а на тај начин и реформе у овој области.

Ова средства бит ће осигурана у годишњим буџетима институција БиХ, као програм посебне намјене.