Predstavnici OECD/SIGMA-e u četvrtak su u prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH predstavili principe javne uprave, koji su nedavno promovisani u Briselu.  

Događaj je upriličen za predstavnike institucija uključenih u proces reforme javne uprave u BiH,  prvenstveno ministarstava i implementacione strukture definisane Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije provedbe reforme, uključujući koordinatore za reformu javne uprave u BiH, predstavnike Ureda koordinatora za reformu javne uprave te članove nadzornih timova koji su partneri Ureda u ovom procesu.

Melvin Asin, šef Kooperacija Delegacija EU u Sarajevu govorio je o značaju reforme javne uprave u procesu proširenja, potvrđenom kroz novu Strategiju proširenja EU za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku, a Karen Hill, šefica programa OECD/SIGMA o ciljevima i fokusu principa javne uprave.

Hilova je naglasila da su principi javne uprave, dokument koji su izradile Evropska komisija i SIGMA/OCDE zajednički za BiH i šest zemalja: Srbiju, Makedoniju, Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Tursku. Prema njenim riječima principi će biti temelj na osnovu kojeg će se ocjenjivati napredak zemalja kandidata ka EU u oblasti javne uprave, ali i alat za unaprijeđenje i modernizaciju javnih uprava ovih zemalja. Iako principi nisu obavezujući, oni su kreirani kao smjernice ka dobroj upravi i ispunjavanju zahtjeva EU integracija.  

Keit Kasemets, viši savjetnik za politike OECD/SIGMA naglasio je da se principi odnose se na: strateški okvir reforme javne uprave, izradu i koordinaciju politika, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, odgovornost, pružanje usluga i finansijsko upravljanje u javnom sektoru. Ovi principi obuhvataju i 19 ključnih zahtjeva iz kojih prizilazi ukupno 48 principa.  

Martin Krievens, viši savjetnik za politike i koordinator za BiH OECD/SIGMAe je naglasio da će već početkom sljedeće godine početi ocjenjivanje postignuća u reformi na osnovu indikatora koji će biti razvijeni u ove svrhe, kroz ex post evaluaciju koju će provoditi SIGMA. On je naglasio da se od BiH očekuje da, na osnovu upitnika koje OCDE/SIGMA izrađuje, dostavi tražene podatke koji će biti korišteni za ocjenjivanje napretka u provedbi reforme. Kao glavne partnere u ovom procesu gdin. Krievins istakao je Ured koordinatora, koordinatore za RJU i članove implementacione strukture.

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave pozdravila je prihvatanje ovih principa javne uprave i kazala da Ured očekuje SIGMA-inu podršku kroz analize dosadašnje provedbe ciljeva reforme javne uprave kroz Revidirani akcioni plan 1 Strategije reforme javne uprave.  

Iz OCDE/SIGMA su najavili da će konačni rezultati monitoringa reforme biti u maju dostavljeni Evropskoj komisiji i biće jedna od ključnih osnova za pripremu Izvještaja o napretku BiH.

Ovom događaju su, između ostalih, prisustvovale koordinatorice za reformu javne uprave iz Republike Srpske i Federacije BiH, Stojanka Ćulibrk i Mirsada Jahić.

Reforma javne uprave definisana je kao jedan od tri stuba uspjeha na putu ka članstvu u EU pored vladavine prava i ekonomskog upravljanja, što je čini jednim od ključnih uslova za članstvo u Evropskoj Uniji za period 2014.-2016- godine.

Dokument Principi javne uprave na lokalnom jeziku mozete preuzeti ovdje, a na engleskom ovdje, ili na web stranici OECD/SIGMA.