Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, 43. po redu, bit će održana u utorak 23. decembra 2014. godine u prostorijama Ureda koordinatora za RJU u Sarajevu. Sjednica će početi u 12 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 07.11.2014. godine;

2.    Prijedlog za poništenje postupka javne nabavke konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ sa prijedlogom Zaključka;

3.    Prijedlog za poništenje postupka javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ sa prijedlogom Zaključka;

4.    Razno.