Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Dragan Ninić, ovlašteni predstavnik „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri)“

Implementacijom ovog projekta daje se podrška započetim reformama u Republici Srpskoj u oblasti registracije poslovnih subjekata. Projekat se odnosi samo na nivo RS, a izlazni rezultat projekta će biti sofisticirana nadogradnja postojećeg jedinstvenog informacionog sistema registracije poslovnih subjekata sa dva bekap servera uključujući njihovu integraciju sa aplikativnim i sistemskim softverom i bazama podataka te segmentaciju i migraciju podataka na nadograđeni hardver“. 

„Realizacijom projekta će se proširiti kapaciteti Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (JISRPS) što će osigurati trajnu dostupnost i mogućnosti povrata sistemskih podataka u slučajevima otkaza na JISRPS, kao i zaštitu od gubitka kritičnih podataka iz JISRPS. Inače, jedinstveni informacioni sistem je bitan element reforme registracije poslovnih subjekata. Njegova izrаdа је omogućila funkcionisanje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Međutim, zbog kontinuiranog priliva dokumentacije i punjenja sistema podacima, isti je potrebno kontinuirano nadograđivati“, istakao je koordinator za reformu javne uprave.

„ Proširenje informacionog sistema će doprinijeti efikasnijem radu sistema za registraciju poslovnih subjekata te većoj sigurnosti podataka. Iskreno vjerujem ali i garantujem da ćemo ovaj projekat uspješno implementirati“, rekao je Ninić.

Vrijednost ugovora iznosi 42.471,00 KM sa PDV. Implementator projekta je Lanaco d.o.o Banja Luka, a period implementacije je 2 mjeseca.

Ovo je osmi projekat iz oblasti reforme javne uprave čija je realizacija počela u ovoj godini.