Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и Драган Нинић, овлаштени представник „Ланацо“ д.о.о. Бања Лука потписали су данас у Сарајеву уговор о реализацији пројекта „Надоградња Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској кроз набавку неопходне ХW инфраструктуре (бацкуп сервери)“Имплементацијом овог пројекта даје се подршка започетим реформама у Републици Српској у области регистрације пословних субјеката. Пројекат се односи само на ниво РС, а излазни резултат пројекта ће бити софистицирана надоградња постојећег јединственог информационог система регистрације пословних субјеката са два бекап сервера укључујући њихову интеграцију са апликативним и системским софтвером и базама података те сегментацију и миграцију података на надограђени хардвер“.  „Реализацијом пројекта ће се проширити капацитети Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској (ЈИСРПС) што ће осигурати трајну доступност и могућности поврата системских података у случајевима отказа на ЈИСРПС, као и заштиту од губитка критичних података из ЈИСРПС. Иначе, јединствени информациони систем је битан елемент реформе регистрације пословних субјеката. Његова израда је омогућила функционисање једношалтерског система регистрације пословних субјеката у Републици Српској. Међутим, због континуираног прилива документације и пуњења система подацима, исти је потребно континуирано надограђивати“, истакао је координатор за реформу јавне управе. „ Проширење информационог система ће допринијети ефикаснијем раду система за регистрацију пословних субјеката те већој сигурности података. Искрено вјерујем али и гарантујем да ћемо овај пројекат успјешно имплементирати“, рекао је Нинић. Вриједност уговора износи 42.471,00 КМ са ПДВ. Имплементатор пројекта је Ланацо д.о.о Бања Лука, а период имплементације је 2 мјесеца.Ово је осми пројекат из области реформе јавне управе чија је реализација почела у овој години.