Danas je u Banjaluci, u Aministrativnom centru Vlade Republike Srpske, održana konferencija povodom završetka prve faze projekta „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“. U prvoj fazi projekta, koja je realizovana u protekla tri mjeseca, ukupno 890 zaposlenih u organima državne službe/uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, pohađalo je program obuke za jačanje informatičkih vještina u skladu sa „ECDL Base“ evropskim standardom (Eurpean Computer Driving Licence).

Ministrica uprave i lokalne samouprave u Vladi Republije Srpske, gđa Lejla Rešić, je otvorila konferenciju i istakla da će informatička obuka zaposlenih u državnoj upravi i službenika u jedinicama lokalne samouprave doprinijeti unapređenju uprave i radu službenikа. "Važno je informatičke obuke proširivati i organizovati ovakve obuke jer informatička pismenost nije samo korištenje `Word“ programa, istakla je Rešićeva.

Opšti cilj ovog projekta koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave, kako je istakao gosp. Aleksandar Karisik, šef Operativne jedinice Ureda koordinatora za reformu javne uprave, je izgradnja kapaciteta državnih službenika, kao i zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave za razvoj djelotvorne i moderne državne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima koja će biti sposobna da osigura kvalitetne servise korisnicima njenih usluga.

Od ukupno 890 polaznika obuke sa svih upravnih nivoa u Bosni i Hercegovini, 83% odnosno 751 polaznik je stekao „ECDL Base“ diplomu dok preostalih 139 polaznika će u narednom periodu polagati preostale module kako bi ispunili uslov za sticanje diplome. Rezultate obuke po upravnim nivoima predstavili su: gosp. Bojan Golić iz Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, gosp. Aleksandar Radeta iz Agencije za državnu upravu Republike Srpske, gđa Jasminka Borković, iz Agencije za državnu službu Federacije BiH, te gđa Aldijana Ćulibrk iz Pododjeljenja za ljudske resurse Vlade Brčko Distrikta BiH.

ECDL Base diplome najuspješnijim polaznicima koji su obuku pohađali u Banjaluci, dodijelila je gđa Mensura Beganović, predsjednica Asocijacije informatičara u BiH koja je nosilac ECDL licence za BiH.

Predstavnik implementatora Net-pro d.o.o. i Eksa d.o.o., gđa Slađana Simić, najavila je da drugi ciklus obuke počinje u septembru, kada će novih 890 službenika proći obuku za sticanje „ECDL Base“ diplome, tako da će ukupan broj educiranih službenika sa svih upravnih nivoa u Bosni i Hercegovini biti 1780, kako je planirano projektom.