Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 je regionalni projekat koji traje tri i po godine, vrijedan 1,4 miliona eura, finansiran od Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, a sufinansiran od Austrijske razvojne agencije. Period implementacije projekta je februar 2023 – juli 2026.

Za Program malih grantova izdvojeno je ukupno 280.000 eura za podršku do 20 grantova, svaki u vrijednosti do 14.000 eura, od čega 4 u Bosni i Hercegovini, 4 u Srbiji, 3 u Albaniji, 3 u Sjevernoj Makedoniji, 3 na Kosovu, i 3 u Crnoj Gori.

Trajanje dodijeljenih grantova bit će do 15 mjeseci, prenosi RAIS.

Opći cilj Programa malih grantova odgovara specifičnom cilju 3 projekta: Osnažiti učešće lokalnih inicijativa i OCD i povećati učešće građana u RJU na lokalnom nivou. Tematski i ostvarivanjem specifičnih rezultata, projekti podržani kroz Program malih grantova bit će snažno integrisani u opću strukturu i ciljeve WeBER 3.0 i direktno će doprinijeti postizanju općeg cilja projekta.

Detaljnije informacije o javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju za apliciranje možete pronaći i preuzeti OVDJE.