Građani u BiH svakodnevno su bespotrebno izloženi troškovima i dugotrajnom čekanju pred raznim šalterima kako bi za najobičnije usluge u javnim institucijama dostavili originale ili ovjerene kopije dokumenata.

U Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) kazali su juče da je evidentno kako su građani izloženi neprijatnostima, posebno u Federaciji BiH, jer nije usklađena zakonska regulativa koja to treba da uredi.

“Nažalost, iako je predviđena elektronska razmjena podataka, veoma mali broj institucija u BiH je tražio elektronski pristup podacima koji su u nadležnosti Agencije”, odgovorili su u IDDEEA.

Navode da je u Republici Srpskoj usvojen zakon o matičnim knjigama pa će uskoro rodni i smrtni list biti lako dostupan, a i ne postoje rokovi važenja dokumenata, dok u FBiH nema ni novog zakona, a rok isteka dokumenata je šest mjeseci.

Mesud Lakota, predstavnik Udruženja potrošača u BiH, tvrdi da se godišnje za plaćanje raznih taksi u četvoročlanoj porodici potroši najmanje 40 KM.

“Uz sve to ljudi gube po nekoliko sati hodajući po institucijama, jer im i javna preduzeća i banke traže ovjerenu kopiju ličnih karata, prijave o mjestu boravka ne starije od 30 dana i rodne listove koji važe šest mjeseci”, kaže Lakota.

Iz IDDEEA su kazali da su oni stvorili tehničku infrastrukturu koja omogućava elektronsku razmjenu i “lakši život” građanima, ali koliko će ona biti korištena, zavisi od entitetskih organa.

“Vezano za provjeru podataka o mjestu prebivališta, te o dokumentima koje traže banke ili telekom operateri, Agencija će uskoro, po uspostavi regionalnih centara, održati sastanke s njima i započeti razmjenu”, odgovorili su iz IDDEEA.

Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, kaže da su uputili zahtjev za izmjenu zakona o ličnoj karti, putnim ispravama i jedinstvenom matičnom broju kako bi zaštitili građane od ovakvih situacija.

“Naše inspekcije su ovih dana na terenu i provjeravaju rad komercijalnih banaka i kreditnih biroa s aspekta zaštite ličnih podataka. Banka ima pravo da zaštiti svoje provjerom klijenta koji uzima kredit i da provjeri njegovu zaduženost, ali ne vidimo razlog da traži kopije ličnih karata i druge dokumente za otvaranje tekućeg računa. Zakonskim izmjenama treba ukinuti kopiranje dokumenata i njihovu ovjeru, jer se to može dati na uvid”, rekao je Kovačević.

U zavisnosti od propisa u lokalnim zajednicama, ovjere kopija u nekim slučajevima se naplaćuju, u nekima ne ako građanin spada u grupu ljudi koji su oslobođeni plaćanja takse. Najniže takse za ovjere u sarajevskim opštinama su četiri KM po primjerku.

“Najveća odgovornost je na lokalnoj vlasti, jer su to sve njihove odluke i zakoni kojima se finansiraju. Sve institucije su povezane u ovako osmišljenom sistemu: jedni donesu propise, drugi traže potvrdu i ovjerenu kopiju, treći to inkasiraju i krug se zatvori kada građanin sve to plati na šalterima”, kaže Lakota.

Kako su objasnili u IDDEEA, uvezivanje i provjera podataka iz matičnih ureda radi se samo kod izdavanja pasoša, pa se provjeravaju uvjerenja o državljanstvu i rodni listovi.

“Agencija nije nadležna da ove podatke izdaje u dalje namjene niti posjeduje sve podatke izuzev za lica koja imaju pasoš”, ističu u IDDEEA.

Savjet ministara usvojio je Pravilnik o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka, u kome je predviđeno da institucije elektronski pristupaju registrima koje IDDEEA tehnički održava, a to su: jedinstveni matični brojevi (JMB), prebivališta i boravišta državljana BiH, lične karte, pasoši, vozačke dozvole, registracija vozila te novčane kazne i prekršajna evidencija.

Nema roka važenja

Sandra Kovačević, portparol Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, podsjetila je da je usvojen Zakon o matičnim knjigama, a da ni prema prethodnom zakonu nije bilo osnova da se utvrdi da rodni list ne smije biti stariji od šest mjeseci.

“Činjenica da se u matične knjige svakodnevno unose promjene o ličnom stanju građana govori u prilog tome da izvod, i kada nije stariji od šest mjeseci, nije garant da sadrži i posljednje podatke upisane u matičnu knjigu”, rekla je Kovačevićeva, objavljeno je na portalu capital.ba