Грађани у БиХ свакодневно су беспотребно изложени трошковима и дуготрајном чекању пред разним шалтерима како би за најобичније услуге у јавним институцијама доставили оригинале или овјерене копије докумената.У Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) казали су јуче да је евидентно како су грађани изложени непријатностима, посебно у Федерацији БиХ, јер није усклађена законска регулатива која то треба да уреди.“Нажалост, иако је предвиђена електронска размјена података, веома мали број институција у БиХ је тражио електронски приступ подацима који су у надлежности Агенције”, одговорили су у ИДДЕЕА.Наводе да је у Републици Српској усвојен закон о матичним књигама па ће ускоро родни и смртни лист бити лако доступан, а и не постоје рокови важења докумената, док у ФБиХ нема ни новог закона, а рок истека докумената је шест мјесеци.Месуд Лакота, представник Удружења потрошача у БиХ, тврди да се годишње за плаћање разних такси у четворочланој породици потроши најмање 40 КМ.“Уз све то људи губе по неколико сати ходајући по институцијама, јер им и јавна предузећа и банке траже овјерену копију личних карата, пријаве о мјесту боравка не старије од 30 дана и родне листове који важе шест мјесеци”, каже Лакота.Из ИДДЕЕА су казали да су они створили техничку инфраструктуру која омогућава електронску размјену и “лакши живот” грађанима, али колико ће она бити кориштена, зависи од ентитетских органа.“Везано за провјеру података о мјесту пребивалишта, те о документима које траже банке или телеком оператери, Агенција ће ускоро, по успостави регионалних центара, одржати састанке с њима и започети размјену”, одговорили су из ИДДЕЕА.Петар Ковачевић, директор Агенције за заштиту личних података БиХ, каже да су упутили захтјев за измјену закона о личној карти, путним исправама и јединственом матичном броју како би заштитили грађане од оваквих ситуација.“Наше инспекције су ових дана на терену и провјеравају рад комерцијалних банака и кредитних бироа с аспекта заштите личних података. Банка има право да заштити своје провјером клијента који узима кредит и да провјери његову задуженост, али не видимо разлог да тражи копије личних карата и друге документе за отварање текућег рачуна. Законским измјенама треба укинути копирање докумената и њихову овјеру, јер се то може дати на увид”, рекао је Ковачевић.У зависности од прописа у локалним заједницама, овјере копија у неким случајевима се наплаћују, у некима не ако грађанин спада у групу људи који су ослобођени плаћања таксе. Најниже таксе за овјере у сарајевским општинама су четири КМ по примјерку.“Највећа одговорност је на локалној власти, јер су то све њихове одлуке и закони којима се финансирају. Све институције су повезане у овако осмишљеном систему: једни донесу прописе, други траже потврду и овјерену копију, трећи то инкасирају и круг се затвори када грађанин све то плати на шалтерима”, каже Лакота.Како су објаснили у ИДДЕЕА, увезивање и провјера података из матичних уреда ради се само код издавања пасоша, па се провјеравају увјерења о држављанству и родни листови.“Агенција није надлежна да ове податке издаје у даље намјене нити посједује све податке изузев за лица која имају пасош”, истичу у ИДДЕЕА.Савјет министара усвојио је Правилник о начину приступа евиденцијама и размјени података, у коме је предвиђено да институције електронски приступају регистрима које ИДДЕЕА технички одржава, а то су: јединствени матични бројеви (ЈМБ), пребивалишта и боравишта држављана БиХ, личне карте, пасоши, возачке дозволе, регистрација возила те новчане казне и прекршајна евиденција.Нема рока важењаСандра Ковачевић, портпарол Министарства управе и локалне самоуправе РС, подсјетила је да је усвојен Закон о матичним књигама, а да ни према претходном закону није било основа да се утврди да родни лист не смије бити старији од шест мјесеци.“Чињеница да се у матичне књиге свакодневно уносе промјене о личном стању грађана говори у прилог томе да извод, и када није старији од шест мјесеци, није гарант да садржи и посљедње податке уписане у матичну књигу”, рекла је Ковачевићева, објављено је на порталу цапитал.ба